Guide till WordPress multisite

WordPress Multisite är en kraftfull funktion som låter dig skapa och hantera ett nätverk av flera webbplatser från en enda WordPress-installation. Detta är särskilt användbart för företag, skolor eller individer som behöver driva flera webbplatser med delade resurser och administration. I denna guide kommer vi att gå igenom vad WordPress Multisite är, hur du aktiverar det, och hur du hanterar ditt nätverk av webbplatser.

Vad är WordPress Multisite?

WordPress Multisite är en funktion som gör det möjligt att skapa ett nätverk av webbplatser inom en enda WordPress-installation. Detta innebär att du kan ha flera webbplatser som delar samma WordPress-installation och databas, men som har sina egna unika innehåll och användarinställningar.

Fördelar med WordPress Multisite

 • Centraliserad administration: Hantera alla dina webbplatser från en enda WordPress-dashboard.
 • Delade resurser: Spara tid och utrymme genom att dela teman och plugins mellan alla webbplatser i nätverket.
 • Enkel användarhantering: Administrera användare och deras behörigheter på tvären av alla webbplatser i nätverket.
 • Konsistens: Håll en konsekvent design och funktionalitet över alla dina webbplatser.

Steg 1: Förberedelser för att aktivera multisite

Innan du aktiverar WordPress Multisite, finns det några förberedelser du bör göra:

 1. Säkerhetskopiera din webbplats: Se till att du har en fullständig säkerhetskopia av din WordPress-installation och databas innan du gör några ändringar.
 2. Inaktivera plugins: Inaktivera alla aktiva plugins för att undvika konflikter under installationsprocessen. Du kan återaktivera dem efter att multisite är aktiverat.

Steg 2: Aktivera multisite-funktionen

För att aktivera multisite-funktionen måste du göra ändringar i din wp-config.php-fil.

 • Öppna wp-config.php: Använd en FTP-klient eller filhanteraren i din webbhotellspanel för att hitta och öppna wp-config.php-filen.
 • Lägg till följande kod: Lägg till följande rad precis ovanför raden som säger /* That’s all, stop editing! Happy publishing. */:
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
 • Spara och ladda upp filen: Spara dina ändringar och ladda upp filen tillbaka till servern om du använder en FTP-klient.

Steg 3: Installera multisite-nätverket

Efter att ha aktiverat multisite-funktionen i wp-config.php-filen måste du konfigurera ditt multisite-nätverk.

 1. Logga in på din WordPress-dashboard: Om du är utloggad, logga in igen.
 2. Navigera till Verktyg > Nätverksinställningar: Detta tar dig till installationssidan för multisite-nätverket.
 3. Välj nätverksinställningar: Välj om du vill använda underdomäner (subdomäner.dindomän.com) eller underkataloger (dindomän.com/undermapp) för dina webbplatser.
 4. Följ anvisningarna: WordPress kommer att ge dig specifika instruktioner om hur du gör ytterligare ändringar i din wp-config.php-fil och .htaccess-fil. Följ dessa instruktioner noggrant.
Exempel på kod för wp-config.php:

define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false); // Använd false för underkataloger, true för underdomäner
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'dindomän.com');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);

Exempel på kod för .htaccess:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^(.*\.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Steg 4: Lägg till och hantera webbplatser i nätverket

När multisite-nätverket är installerat kan du börja lägga till och hantera webbplatser.

Lägg till en ny webbplats

 1. Navigera till Mina webbplatser > Nätverksadministratör > Webbplatser: Detta tar dig till en sida där du kan hantera alla webbplatser i ditt nätverk.
 2. Klicka på “Lägg till nytt”: Fyll i informationen för den nya webbplatsen, inklusive adress, titel och admin-e-postadress.
 3. Klicka på “Lägg till webbplats”: Den nya webbplatsen kommer nu att skapas och du kan börja lägga till innehåll och anpassa den.

Hantera nätverksinställningar

 1. Navigera till Mina webbplatser > Nätverksadministratör > Inställningar: Här kan du justera globala inställningar för ditt nätverk, inklusive användarregistrering och standardtema.
 2. Aktivera teman och plugins för nätverket: Under “Teman” och “Plugins” kan du aktivera teman och plugins för hela nätverket eller för enskilda webbplatser.

Hantera användare

 1. Navigera till Mina webbplatser > Nätverksadministratör > Användare: Här kan du lägga till och hantera användare för hela nätverket.
 2. Tilldela roller och behörigheter: Ge användare olika roller och behörigheter på nätverksnivå eller på enskilda webbplatser.

Steg 5: Optimera och underhålla ditt multisite-nätverk

Att optimera och underhålla ditt multisite-nätverk är avgörande för att säkerställa dess prestanda och säkerhet.

Optimering

 1. Använd caching: Installera ett caching-plugin som WP Super Cache eller W3 Total Cache för att förbättra webbplatsens prestanda.
 2. Optimera databasen: Använd plugins som WP-Optimize för att hålla din databas ren och snabb.
 3. Kontrollera resurser: Se till att din server har tillräckligt med resurser för att hantera flera webbplatser. Överväg att uppgradera din hostingplan om nödvändigt.

Underhåll

 1. Håll WordPress uppdaterad: Se till att din WordPress-installation, teman och plugins alltid är uppdaterade till de senaste versionerna.
 2. Säkerhetskopiera regelbundet: Använd plugins som UpdraftPlus för att regelbundet säkerhetskopiera ditt nätverk och dess webbplatser.
 3. Övervaka säkerheten: Installera säkerhetsplugins som Wordfence eller Sucuri för att skydda ditt nätverk mot hot.

Slutsats

WordPress Multisite är en kraftfull funktion som ger dig möjligheten att hantera flera webbplatser från en enda installation. Genom att följa stegen i denna guide kan du enkelt aktivera och konfigurera ett multisite-nätverk, lägga till och hantera webbplatser, samt optimera och underhålla ditt nätverk för bästa prestanda och säkerhet. Med rätt verktyg och strategier kan WordPress Multisite hjälpa dig att effektivisera din webbplatsadministration och skapa en konsekvent upplevelse över alla dina webbplatser. Lycka till med ditt multisite-nätverk!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *