Hur man skapar och hanterar kategorier och taggar i WordPress

Kategorier och taggar är två av de viktigaste verktygen för att organisera innehåll på din WordPress-webbplats. De hjälper dig att gruppera relaterade inlägg, vilket gör det enklare för besökare att navigera och hitta relevant information. I denna guide kommer vi att gå igenom hur du skapar och hanterar kategorier och taggar i WordPress, samt bästa praxis för att använda dem effektivt.

Steg 1: Förstå skillnaden mellan kategorier och taggar

Innan vi dyker in i hur man skapar och hanterar kategorier och taggar, är det viktigt att förstå skillnaden mellan de två.

Kategorier

 • Hierarkiska: Kategorier kan ha underkategorier, vilket gör det möjligt att skapa en hierarkisk struktur.
 • Bredare ämnen: De används ofta för att gruppera inlägg i bredare ämnesområden.
 • Obligatoriska: Varje inlägg måste ha minst en kategori. Om du inte tilldelar en kategori placeras inlägget automatiskt i “Okategoriserad.”

Taggar

 • Icke-hierarkiska: Taggar har ingen hierarki, vilket innebär att de inte har underkategorier.
 • Specifika ämnen: De används för att beskriva specifika detaljer eller teman inom ett inlägg.
 • Frivilliga: Användningen av taggar är frivillig och inlägg kan ha inga, en eller flera taggar.

Steg 2: Skapa kategorier

Att skapa kategorier i WordPress är enkelt och kan göras på två olika sätt: från adminpanelen eller direkt när du skapar ett inlägg.

Skapa kategorier från adminpanelen

 1. Logga in på din WordPress-dashboard: Gå till www.dindomän.com/wp-admin och logga in med dina administratörsinloggningsuppgifter.
 2. Navigera till Inlägg > Kategorier: Detta öppnar kategorihanteringssidan.
 3. Lägg till ny kategori: Fyll i fälten för kategoriens namn, slug (en URL-vänlig version av namnet), beskrivning (frivillig) och välj om det ska vara en huvudkategori eller en underkategori.
 4. Klicka på “Lägg till ny kategori”: Kategorin kommer nu att visas i listan över befintliga kategorier.

Skapa kategorier när du skapar ett inlägg

 1. Skapa eller redigera ett inlägg: Gå till Inlägg > Lägg till nytt eller redigera ett befintligt inlägg.
 2. Lägg till kategori: I menyn till höger, under avsnittet “Kategorier,” klicka på “Lägg till ny kategori.”
 3. Fyll i kategoriens namn och välj en föräldrakategori: Klicka på “Lägg till ny kategori” för att spara den.

Steg 3: Hantera kategorier

Att hantera dina kategorier innebär att redigera, ta bort eller organisera dem på ett sätt som bäst passar din webbplats struktur.

Redigera kategorier

 1. Navigera till Inlägg > Kategorier: Klicka på den kategori du vill redigera.
 2. Gör dina ändringar: Redigera namn, slug, beskrivning eller föräldrakategori.
 3. Klicka på “Uppdatera”: Spara dina ändringar.

Ta bort kategorier

 1. Navigera till Inlägg > Kategorier: Håll muspekaren över den kategori du vill ta bort.
 2. Klicka på “Radera”: Bekräfta borttagningen. Obs: Inlägg som var tilldelade till den raderade kategorin flyttas till “Okategoriserad.”

Organisera kategorier

 • Använd underkategorier: Skapa underkategorier för att skapa en mer detaljerad struktur.
 • Använd beskrivningar: Beskrivningar kan hjälpa besökare att förstå vad varje kategori innehåller, även om de inte alltid visas beroende på ditt tema.

Steg 4: Skapa och hantera taggar

Taggar hjälper till att beskriva specifika detaljer om dina inlägg och gör det lättare för besökare att hitta relaterat innehåll.

Skapa taggar från adminpanelen

Logga in på din WordPress-dashboard: Gå till www.dindomän.com/wp-admin.

 1. Navigera till Inlägg > Taggar: Detta öppnar tagghanteringssidan.
 2. Lägg till ny tagg: Fyll i fälten för taggens namn, slug och beskrivning (frivillig).
 3. Klicka på “Lägg till ny tagg”: Taggen kommer nu att visas i listan över befintliga taggar.

Skapa taggar när du skapar ett inlägg

 • Skapa eller redigera ett inlägg: Gå till Inlägg > Lägg till nytt eller redigera ett befintligt inlägg.
 • Lägg till taggar: I menyn till höger, under avsnittet “Taggar,” skriv in taggnamnen separerade med kommatecken och tryck på “Lägg till”.

Hantera taggar

 • Redigera taggar: Navigera till Inlägg > Taggar, klicka på den tagg du vill redigera, gör dina ändringar och klicka på “Uppdatera.”
 • Ta bort taggar: Håll muspekaren över den tagg du vill ta bort och klicka på “Radera.” Bekräfta borttagningen.

Steg 5: Bästa praxis för att använda kategorier och taggar

För att få ut det mesta av kategorier och taggar är det viktigt att använda dem effektivt.

Använd relevanta kategorier

 • Fokusera på breda ämnen: Använd kategorier för att gruppera inlägg inom breda ämnesområden.
 • Begränsa antalet kategorier per inlägg: Försök att tilldela varje inlägg till endast en eller två kategorier för att hålla din webbplats organiserad.

Använd specifika taggar

 • Beskriv specifika detaljer: Använd taggar för att beskriva specifika detaljer eller teman inom ett inlägg.
 • Undvik överdriven användning: Använd inte för många taggar per inlägg. Håll dig till de mest relevanta för att undvika förvirring.

Organisera regelbundet

 • Granska och uppdatera: Granska och uppdatera dina kategorier och taggar regelbundet för att säkerställa att de förblir relevanta.
 • Ta bort dubbletter: Se till att du inte har dubbletter av taggar eller kategorier som kan förvirra besökare.

Slutsats

Att skapa och hantera kategorier och taggar i WordPress är en viktig del av att organisera ditt innehåll och förbättra användarupplevelsen på din webbplats. Genom att följa stegen i denna guide kan du enkelt skapa, redigera och organisera dina kategorier och taggar, vilket hjälper besökare att hitta relevant information snabbare. Genom att använda bästa praxis kan du säkerställa att din webbplats förblir välorganiserad och lättnavigerad. Lycka till med att hantera dina kategorier och taggar i WordPress!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *