Så här lägger du till anpassade inläggstyper i WordPress

WordPress är känt för sin flexibilitet och anpassningsbarhet, vilket gör det till ett utmärkt val för att skapa nästan vilken typ av webbplats som helst. En av de mest kraftfulla funktionerna i WordPress är möjligheten att skapa anpassade inläggstyper (custom post types). Genom att använda anpassade inläggstyper kan du organisera och visa olika typer av innehåll på din webbplats på ett strukturerat och meningsfullt sätt. I denna guide kommer vi att gå igenom hur du skapar och hanterar anpassade inläggstyper i WordPress.

Vad är anpassade inläggstyper?

Anpassade inläggstyper är en utökning av de standardinläggstyper som finns i WordPress, såsom inlägg och sidor. De låter dig skapa specifika typer av innehåll som kan organiseras och hanteras separat från de vanliga inläggen och sidorna. Exempel på anpassade inläggstyper inkluderar portföljer, testimonials, produkter, evenemang och mycket mer.

Steg 1: Skapa anpassade inläggstyper med kod

Att skapa en anpassad inläggstyp kan göras genom att lägga till kod i ditt temas functions.php-fil eller i ett anpassat plugin.

Här är ett exempel på hur du skapar en enkel anpassad inläggstyp för “Portföljer”:

Öppna functions.php-filen: Gå till Utseende > Temaredigerare i din WordPress-dashboard och öppna functions.php-filen.

Lägg till följande kod:

function skapa_portfolj_inlaggstyp() {
$etiketter = array(
'name' => 'Portföljer',
'singular_name' => 'Portfölj',
'menu_name' => 'Portföljer',
'name_admin_bar' => 'Portfölj',
'add_new' => 'Lägg till ny',
'add_new_item' => 'Lägg till ny portfölj',
'new_item' => 'Ny portfölj',
'edit_item' => 'Redigera portfölj',
'view_item' => 'Visa portfölj',
'all_items' => 'Alla portföljer',
'search_items' => 'Sök portföljer',
'not_found' => 'Inga portföljer hittades',
'not_found_in_trash' => 'Inga portföljer i papperskorgen'
);

$args = array(
'labels' => $etiketter,
'public' => true,
'publicly_queryable' => true,
'show_ui' => true,
'show_in_menu' => true,
'query_var' => true,
'rewrite' => array('slug' => 'portfoljer'),
'capability_type' => 'post',
'has_archive' => true,
'hierarchical' => false,
'menu_position' => null,
'supports' => array('title', 'editor', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments')
);

register_post_type('portfolj', $args);
}

add_action('init', 'skapa_portfolj_inlaggstyp');
 • Spara filen: Klicka på “Uppdatera fil” för att spara dina ändringar.

Efter att ha lagt till denna kod kommer en ny anpassad inläggstyp med namnet “Portföljer” att visas i din WordPress-dashboard.

Steg 2: Skapa anpassade inläggstyper med plugins

Om du inte vill hantera kod, kan du använda plugins för att skapa anpassade inläggstyper. Ett populärt plugin för detta ändamål är Custom Post Type UI.

 • Installera och aktivera pluginet: Gå till Plugins > Lägg till nytt, sök efter “Custom Post Type UI,” och klicka på “Installera nu” och sedan “Aktivera.”

Skapa en ny anpassad inläggstyp:

 1. Gå till CPT UI > Lägg till/Redigera inläggstyper.
 2. Fyll i fälten för att skapa din anpassade inläggstyp. Ange t.ex. “Portföljer” som namn och “portfolj” som slug.
 3. Klicka på “Lägg till inläggstyp” för att spara dina ändringar.

Steg 3: Anpassa anpassade inläggstyper

När du har skapat dina anpassade inläggstyper kan du anpassa dem ytterligare genom att lägga till anpassade taxonomier, fält och mallar.

Lägg till anpassade taxonomier

Taxonomier låter dig kategorisera och organisera dina anpassade inläggstyper.

Så här lägger du till en anpassad taxonomi:

 • Öppna functions.php-filen: Gå till Utseende > Temaredigerare och öppna functions.php-filen.

Lägg till följande kod:

function skapa_portfolj_taxonomi() {
$etiketter = array(
'name' => 'Kategorier',
'singular_name' => 'Kategori',
'search_items' => 'Sök kategorier',
'all_items' => 'Alla kategorier',
'parent_item' => 'Förälder kategori',
'parent_item_colon' => 'Förälder kategori:',
'edit_item' => 'Redigera kategori',
'update_item' => 'Uppdatera kategori',
'add_new_item' => 'Lägg till ny kategori',
'new_item_name' => 'Nytt kategorinamn',
'menu_name' => 'Kategorier'
);

$args = array(
'hierarchical' => true,
'labels' => $etiketter,
'show_ui' => true,
'show_admin_column' => true,
'query_var' => true,
'rewrite' => array('slug' => 'portfolj-kategori')
);

register_taxonomy('portfolj_kategori', array('portfolj'), $args);
}

add_action('init', 'skapa_portfolj_taxonomi');
 • Spara filen: Klicka på “Uppdatera fil” för att spara dina ändringar.

Lägg till anpassade fält

Anpassade fält låter dig lägga till specifik information till dina anpassade inläggstyper. Ett populärt plugin för att hantera anpassade fält är Advanced Custom Fields (ACF).

 • Installera och aktivera pluginet: Gå till Plugins > Lägg till nytt, sök efter “Advanced Custom Fields,” och klicka på “Installera nu” och sedan “Aktivera.”

Skapa anpassade fält:

 1. Gå till Anpassade fält > Lägg till ny.
 2. Skapa en ny fältgrupp och lägg till de fält du behöver, t.ex. “Projektets datum” eller “Kundnamn.”
 3. Tilldela fältgruppen till din anpassade inläggstyp.

Skapa anpassade mallar

För att anpassa utseendet på dina anpassade inläggstyper kan du skapa anpassade mallar:

 1. Skapa en ny mallfil: Skapa en ny PHP-fil i din temas mapp och namnge den t.ex. single-portfolj.php för att anpassa enskilda portföljobjekt.
 2. Lägg till anpassad kod: Lägg till kod för att visa dina anpassade fält och taxonomier.

Här är ett enkelt exempel:

<?php get_header(); ?>

<div class="portfolj-innehall">
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<h1><?php the_title(); ?></h1>
<div class="portfolj-beskrivning">
<?php the_content(); ?>
</div>
<div class="portfolj-datum">
<strong>Projektets datum:</strong> <?php the_field('projektets_datum'); ?>
</div>
<div class="portfolj-kund">
<strong>Kund:</strong> <?php the_field('kundnamn'); ?>
</div>
<div class="portfolj-kategorier">
<strong>Kategorier:</strong> <?php echo get_the_term_list($post->ID, 'portfolj_kategori', '', ', '); ?>
</div>
<?php endwhile; ?>
</div>

<?php get_footer(); ?>
 • Spara filen: Spara filen och ladda upp den till din server om du använder FTP.

Steg 4: Testa och optimera dina anpassade inläggstyper

När du har skapat och anpassat dina inläggstyper är det viktigt att testa dem för att säkerställa att allt fungerar som det ska:

 1. Skapa några testinlägg: Skapa några inlägg i din nya anpassade inläggstyp för att se hur de ser ut och fungerar.
 2. Kontrollera taxonomier och fält: Se till att dina anpassade taxonomier och fält visas korrekt.
 3. Testa olika enheter: Kontrollera att dina anpassade inläggstyper ser bra ut och fungerar på både datorer och mobila enheter.
 4. Optimera prestanda: Använd verktyg som Google PageSpeed Insights eller GTmetrix för att testa och optimera prestandan på dina sidor.

Slutsats

Att skapa anpassade inläggstyper i WordPress är ett kraftfullt sätt att organisera och visa olika typer av innehåll på din webbplats. Genom att följa stegen i denna guide kan du enkelt skapa, anpassa och optimera anpassade inläggstyper för att passa dina specifika behov. Oavsett om du använder kod eller plugins, ger anpassade inläggstyper dig möjlighet att ta din WordPress-webbplats till nästa nivå. Lycka till med att skapa dina anpassade inläggstyper!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *