Advanced Custom Fields

Utförlig guide till Advanced Custom Fields för WordPress

Advanced Custom Fields (ACF) är ett kraftfullt WordPress-plugin som låter dig enkelt skapa och hantera anpassade fält för dina inlägg, sidor och anpassade posttyper. Detta plugin är ett oumbärligt verktyg för utvecklare som vill skapa dynamiska och flexibla webbplatser utan att behöva skriva komplex kod. I detta blogginlägg kommer vi att utforska vad Advanced Custom Fields är, hur du installerar och använder det, samt vilka fördelar det erbjuder.

Vad är Advanced Custom Fields?

Advanced Custom Fields (ACF) är ett plugin som gör det möjligt att lägga till anpassade fält till dina WordPress-inlägg, sidor och anpassade posttyper. Dessa fält kan användas för att samla in och visa ytterligare information som inte är tillgänglig genom WordPress standardfält. ACF erbjuder en mängd olika fälttyper, inklusive text, bild, fil, relation, repeater och mer.

Varför använda Advanced Custom Fields?

 1. Flexibilitet: Skapa dynamiska och anpassade webbplatser med ett brett utbud av fälttyper.
 2. Enkel användning: Användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att lägga till och hantera anpassade fält.
 3. Sparar tid: Minska utvecklingstiden genom att använda förbyggda fält och funktioner.
 4. Förbättrad datainsamling: Samla in och visa specifik information som är relevant för din webbplats.
 5. Integrering: Fungerar bra med andra WordPress-plugins och teman.

Så här installerar du Advanced Custom Fields

Att installera Advanced Custom Fields är enkelt och kräver bara några steg.

Steg 1: Installera pluginet

 1. Logga in på WordPress-adminpanelen.
 2. Gå till Plugins > Lägg till nytt.
 3. Sök efter “Advanced Custom Fields” i sökfältet.
 4. Klicka på “Installera nu” bredvid Advanced Custom Fields-pluginet.
 5. Aktivera pluginet efter installationen.

Så här använder du Advanced Custom Fields

När Advanced Custom Fields är installerat och aktiverat kan du börja skapa och hantera anpassade fält för dina inlägg och sidor.

Skapa en grupp med anpassade fält

 1. Gå till Custom Fields > Add New i WordPress-adminpanelen.
 2. Ange ett namn för din fältgrupp.
 3. Lägg till fält genom att klicka på “Add Field”.
 4. Ange fältets etikett och namn samt välj fälttyp (t.ex. text, bild, fil).
 5. Anpassa fältets inställningar som standardvärde, instruktioner och visningsregler.
 6. Upprepa steg 3-5 för att lägga till fler fält.
 7. Ange visningsregler för när fälten ska visas (t.ex. specifika inläggstyper, kategorier, mallar).
 8. Klicka på “Publish” för att spara fältgruppen.

Visa anpassade fält på din webbplats

För att visa värdena från de anpassade fälten på din webbplats behöver du använda ACF-funktioner i dina temafiler.

 1. Öppna den temafil där du vill visa fältet (t.ex. single.php, page.php).
 2. Använd ACF-funktioner för att hämta och visa fältvärdena.

Här är några exempel:

<?php
// Hämta och visa ett textfält
$textfält = get_field('textfält_namn');
if ($textfält) {
echo '<p>' . esc_html($textfält) . '</p>';
}

// Hämta och visa en bild
$bild = get_field('bild_falt');
if ($bild) {
echo '<img src="' . esc_url($bild['url']) . '" alt="' . esc_attr($bild['alt']) . '">';
}

// Hämta och visa en relation
$relaterade_inlagg = get_field('relaterade_inlagg');
if ($relaterade_inlagg) {
echo '<ul>';
foreach ($relaterade_inlagg as $inlagg) {
echo '<li><a href="' . get_permalink($inlagg->ID) . '">' . get_the_title($inlagg->ID) . '</a></li>';
}
echo '</ul>';
}
?>

Använd repeater-fält

Repeater-fält är användbara när du vill skapa upprepade grupper av fält.

 1. Skapa ett repeater-fält i din fältgrupp.
 2. Lägg till underfält inom repeater-fältet.
 3. Visa repeater-fältet i din temafil med följande kod:
<?php
if (have_rows('repeater_falt')) {
while (have_rows('repeater_falt')) {
the_row();
$underfalt1 = get_sub_field('underfalt1');
$underfalt2 = get_sub_field('underfalt2');
echo '<p>' . esc_html($underfalt1) . ' - ' . esc_html($underfalt2) . '</p>';
}
}
?>

Avancerade funktioner i Advanced Custom Fields

Advanced Custom Fields erbjuder många avancerade funktioner som kan förbättra din webbplats funktionalitet och anpassningsmöjligheter.

Flexibla innehållsfält

 1. Skapa ett flexibelt innehållsfält för att skapa dynamiska och anpassningsbara layouter.
 2. Lägg till layouter inom det flexibla innehållsfältet.
 3. Visa flexibla innehållsfält i din temafil med följande kod:
<?php
if (have_rows('flexibelt_innehall')) {
while (have_rows('flexibelt_innehall')) {
the_row();
if (get_row_layout() == 'layout1') {
$falt1 = get_sub_field('falt1');
echo '<p>' . esc_html($falt1) . '</p>';
} elseif (get_row_layout() == 'layout2') {
$falt2 = get_sub_field('falt2');
echo '<p>' . esc_html($falt2) . '</p>';
}
}
}
?>

Galleri-fält

 1. Skapa ett galleri-fält i din fältgrupp.
 2. Visa galleri-fältet i din temafil med följande kod:
<?php
$galleri = get_field('galleri_falt');
if ($galleri) {
echo '<div class="galleri">';
foreach ($galleri as $bild) {
echo '<img src="' . esc_url($bild['url']) . '" alt="' . esc_attr($bild['alt']) . '">';
}
echo '</div>';
}
?>

Anpassade fält i backend

 1. Skapa anpassade fält för att hantera metadata och extra information i backend.
 2. Visa anpassade fält i backend-gränssnittet genom att använda ACF’s användarvänliga gränssnitt.

Integrationer och tillägg

Advanced Custom Fields kan integreras med många andra populära plugins och tjänster för att utöka funktionaliteten.

 1. WooCommerce: Hantera anpassade fält för produkter och butiksidor.
 2. Yoast SEO: Använd anpassade fält för att förbättra SEO.
 3. Elementor: Integrera ACF med Elementor för att skapa dynamiska sidlayouter.

Vanliga problem och felsökning

Fältvärden visas inte

 1. Kontrollera fältnamn: Se till att fältnamnet i temafilen matchar det som anges i ACF.
 2. Kontrollera visningsregler: Se till att fälten är korrekt inställda att visas på de aktuella sidorna eller inläggen.

Felmeddelanden i PHP

 1. Kontrollera kodsyntax: Se till att din PHP-kod är korrekt och inte innehåller syntaxfel.
 2. Felhantering: Använd if-sats för att säkerställa att fältet finns innan du försöker visa det.

Slutsats

Advanced Custom Fields är ett kraftfullt och flexibelt plugin för att hantera anpassade fält på din WordPress-webbplats. Med sina omfattande funktioner, användarvänliga gränssnitt och möjligheten att skapa dynamiska och anpassade webbplatser kan du enkelt förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen på din webbplats. Följ stegen i denna guide för att installera, konfigurera och använda Advanced Custom Fields och dra nytta av dess många fördelar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *